Philipsin FM1200-sarjan käyttölaitteeseen LED-taustavalo

Aikaa muutokseen meni ensimmäisen kohdalla tunti, seuraavien kanssa 20 minuuttia. Riippuu täysin tarvitseeko LCD:n kumien kanssa pelailla.

English summary

How to modify the control head of Philips FM1200 for led backlighting. Remove 3 resistors marked R2. And move one resistor from group R1 to a vacant spot on group R2. This gives 17mA drive to backlight.

Tarvikkeet:

Työkalut:

Muutostyö:

 1. Avaa käyttölaite ja irroita näyttöpiirilevy rungosta
  1. Poista näyttöpiirilevyn takapuolelta potentiometrin lähellä sijaitsevat 3 vierekkäin olevaa 100ohm vastusta (merkintä 101, R2). Katso kuvaa alla.
  2. Irroita varovasti yksi kolmesta 150ohm vastuksesta ja juota se minkä tahansa äsken irroittamasi 100ohm vastuksen paikalle. Vakiovirtageneraattori syöttää nyt lampulle/ledille noin 17mA virtaa.
  1. Taivuta LCD:n kehystä kiinnipitävät 8 metalliliuskaa suoriksi ja laita rakennelma sivuun. Älä koskettele piirilevyltä paljastuvia liitospisteitä tai LCD:n liitospintoja, ettei näyttöön tule kuolleita segmenttejä.
  2. Irroita vanha taustavalolamppu ja juota lampun juotospisteisiin noin 7mm pitkät jäykät metallilangat.
  3. Juota pintaliitosledi metallilankojen varaan siten, että valo suuntautuu kohti näyttöä. Valodiodin katodi (merkitty reuna) tulee juotospisteeseen josta ei lähde vetoa eteenpäin. Jätä langat pitkiksi, sillä ledin korkeus voi vaatia säätämistä parhaan tuloksen saamiseksi.
  4. Kiinnitä LCD-paneeli muutamalla liuskalla piirilevyyn, segmenttien toimivuus ei tässä vaiheessa ole tärkeätä. Kytke näyttöpiirilevy runkoon ja kokeile taustavalon toimivuus radion runko-osan kanssa. Jos ledi aiheuttaa näytölle kirkkaita renkaita, on se liian korkealla. Mikäli valo on heikko on ledi liian alhaalla. Korjaa ledin paikkaa tarvittaessa.
  5. Irroita LCD-paneeli ja lyhennä metallilankoja tarvittaessa. Kiinnitä LCD-paneeli kunnolla piirilevyyn ja testaa segmenttien toimivuus.
 2. Kokoa käyttölaite ja radion käyttäminen hämärässä on mahdollista.

Vaihdettavat vastukset
Vaihdettavien vastusten paikka piirilevyllä

Vakiovirtalähde
Taustavaloa ajava vakiovirtalähde


Paavo Leinonen <[email protected]>

Päivitetty 2006.08.11